Om Thyborøn Havns

Fiskeriforening

Landets største lokale fiskeriforening med knap 300 medlemmer.

På kontoret i Thyborøn sidder 3 skarpe medarbejdere, der altid er klar til at hjælpe et medlem.

Foto: Henrik Krogh

300 
medlemmer af Thyborøn Havns Fiskeriforening

Thyborøn Havns Fiskeriforening er med sine godt 300 medlemmer den største lokale fiskeriforening i Danmark. Foreningens medlemmer består af partsfiskere og fartøjsejere inden for både konsum- og industrifiskeri.

Foreningens opgave er at varetage fiskernes interesser og lokalt virke til fiskeriets fremme i Danmark.

Thyborøn Havns Fiskeriforening ønsker at være en attraktiv forening, man som fisker gerne vil være medlem af. Kontoret skal være et godt sted at komme, både som fisker og andre med tilknytning til fiskeriet. Vi lægger vægt på at være en god arbejdsplads, hvor den gode stemning smitter af på vores medlemmer og gæster.

Vi vil gerne være med til at give et indblik i det at være fisker. Vi deltager derfor aktivt i samarbejder og projekter, hvor formålet er at markedsføre den friske fisk og fortælle historien om fiskeriet, som vi oplever den.

Foreningens historie

Den spæde start i år 1929

I takt med at Thyborøn udviklede sig og voksede siden 1899 hvor jernbanen (idag kendt som VLTJ) stod klar, og med en voksende industri inden for fiskeriet, startede man Thyborøn Havns Fiskeriforening i 1929.

I 1929 var der 31 erhvervsfiskere ud af en befolkning på godt 600.

I denne periode får Thyborøn i løbet af 1930'erne også navigationsskole og sømandshjem.